Waterschaarste in Nederland en Europa.

Grote letters in de krant “Waterschaarste in Nederland” per augustus 2022.

Ja, dit is een verhaal naar onszelf toegeschreven. Dus pas op. Maar het is wat we ons al 2 decennia als doel stellen: water hergebruiken.

Water kun je hergebruiken zolang je het weet te behouden en het niet laat verdampen. We allen gebruiken water en wat we afvoeren is vervuild met wat je maar kunt bedenken. Dat moet je behandelen in een zuivering om aan de eisen van de overheid te voldoen.

Eerst een omschrijving van het vervuilde water.  Alle vervuiling in water is te verwijderen. Maar de kosten daarvan wordt bepaald door de hoeveelheid in het water en waarmee het vervuilt is. Een niet al te gedetailleerde omschrijving voor de gemiddelde lezer.

Rioolwater van een gemeente is voor meer dat de helft te zuiveren van de vervuiling met een gemiddelde behandeling. Wat overblijft is een licht geel water met voedingsstoffen, die je kunt gebruiken als meststoffen. Allerlei variaties van rioolwater zijn altijd te behandelen. De vraag in het algemeen is: Wat kun je met dit water doen als er een schrijnende droogte heerst? Of wat kun je altijd doen met dit water ongeacht het weer.

In regio`s waar we altijd een tekort hebben gaan we het “behandelde rioolwater” opnieuw behandelen in bijvoorbeeld een Membraanfiltratie installatie zodat we opnieuw drinkwater hebben. Gerenommeerde membraanfirma`s leverden in midden jaren negentig van de vorige eeuw reeds installaties daartoe. Daar hangt wel een kostenplaatje aan! Maar water is geen optie!

In de industrie om ons heen kunnen we hetzelfde truckje uithalen.  Gewoon dom op het moment dat we met het afvalwater de fabriek uitgaan behandelen. Dat noemen ze “end of pipe” behandeling. Maar slim is het water zodanig door de productie installaties heen voeren dat je een minimum aan water gebruikt of juist veel water gebruikt zodat je met een mindere vervuiling het water gemakkelijker kun behandelen. Het is maar de mate van integratie die je nodig hebt, om bij een maximale productie, toch je water “binnenboord” te houden. Of terwijl recycling van je proceswater.  Daarmee melden we gelijk dat er vele varianten mogelijk zijn en het een puzzel is om zoiets te bedenken, waar de flexibiliteit maximaal is.

Dat Wazutec Watertreatment BV bij sommige van onze clientèle daar succes mee heeft, al sinds jaar en dag, is bekend. Zie andere artikelen bij ons op de site. Niet in het algemeen bekende ondernemingen gebruiken ook zomaar 50% van hun behandelde afvalwater op nieuw. Dus niet ten volle grondwater of leidingwater gebruiken maar een beetje van de oorspronkelijke hoeveelheid. En dit laat zich ook nog eens vertalen in kostenbesparingen.

Wazutec Watertreatment BV ontwerpt installaties die op bovenstaand thema inspeelt.

Meer weten meld uw vraag op het invulformulier of bel met ons.

Wazutec Watertreatment BV. 038 477 33 97

Geef een reactie