Tekort aan drinkwater dreigt in Nederland en Europa

Grote letters in de krant “Tekort aan drinkwater dreigt” per eind September 2022

Een nette afspiegeling van wat sommige kampen in Nederland menen te verkondigen. Wazutec neemt direct een afwijkende visie op deze stelling: ieder die daartoe genegen is kan van ieder openbaar water, een water met een kwaliteit meegeven die past in wat men verlangt. Zolang er water aanwezig is, zullen wij en de mede collega bedrijven er water van maken dat drinkbaar is.

‘Met de Wazutec Watertreatment installaties kunnen we alles’

Bert Snijder, Wazutec Watertreatment

Met onze technologieën en Nederlandse producten op de markt kunnen we schoondrinkwater realiseren

Is het water wat daarvoor gebruikt wordt kanaal-, rivier- of water uit een meertje, het maakt voor Wazutec Watertreatment niet uit. We weten wat de samenstelling is en we passen de basis installatie hierop aan. Uiteraard hebben we het liefst zo min mogelijk vreemde stoffen in het water. Des te meer andere stoffen in het water des meer zuivering stappen we nodig hebben. De pure productiekosten stijgen daar op iets, maar op de grote benodigde hoeveelheden water op een dag, maakt dat weinig verschil.

Een landelijk dagblad meldde onlangs, dat een enquête gerelateerd aan het watervraagstuk   bedoelt voor een Nederlandse doelgroep, nauwelijks respons gaf. Mogen we hieruit concluderen dat het vraagstuk water niet leeft in Nederland en dat men graag meer dan  €1,00/m3 drinkwater over heeft.

Drinkwater in Nederland en de landen om ons heen is van goede kwaliteit dat staat buiten kijf. Er zijn uitzonderingen maar dat ligt alleen maar aan de behandeling die men mee geeft aan het water wat men inneemt elders.

Laten we zo stellen: drinkwater is belangrijk en in dat drinkwater mogen geen ziekteverwekkers voor komen. Dat weet men al sinds 1880, en er zijn vele collega`s die zich elke dag de waterkwaliteit monitoren en ingrijpen als het fout dreigt te gaan. Ook de installaties die daarvoor benodigd zijn evolueren, niet dat men al decennia weet wat men moet doen, om slecht water te voorkomen.

Water wat we gaan gebruiken: waarvoor?

We moeten wel een onderscheidt maken, welke kwaliteit we mee willen geven aan het water wat we gaan gebruiken. Drinkwater is wel de bekendste soort water waar we dagelijks om vragen. Verder zijn er tal van andere gebruiksdoeleinden. De industrie is een grootgebruiker, dat water voor verschillende doeleinden gebruikt. Ook in processen waar men ook kan kiezen voor andere wijzen van behandelen, zonder water te gebruiken. Bijvoorbeeld het (af)-koelen van producten, om er maar 1 te noemen.

Wie slim is gaat het water hergebruiken

Wil men voor hun processen toch drinkwater blijven gebruiken, dan zijn de kosten voor gebruik van leidingwater hoog. Is het dan niet zinvol eens te denken of dit water hergebruikt kan worden. 1 x betalen en misschien wel 5 x opnieuw gebruiken voordat men het loodst. Hele pientere processtromen zijn hiervoor te bedenken, net zoals men dat nu eind 2022 doet met energie besparen.

Petje af voor mensen die dagelijks met het verbeteren van de waterkwaliteit bezig zijn!

Gelukkig helpt afvalwater behandelend Nederland, mensen die rioolwater behandelen, maar ook de mensen die op hun werk het geproduceerde afvalwater behandelen, een geweldig steentje mee. Het oppervlaktewater is de laatste decennia geweldig mee verbeterd. Zeker in vergelijk met oppervlaktewater buiten Europa.

Gewoon een solide hergebruik van water van plan zijn.

Dat Wazutec Watertreatment BV daar succes mee heeft bij verschillende onze clientèle is al sinds jaar en dag, is bekend. Zie andere artikelen bij ons op de site. Niet in het algemeen bekende ondernemingen gebruiken ook zomaar 50% van hun behandelde afvalwater op nieuw. Dus niet ten volle grondwater of leidingwater gebruiken maar een beetje van de oorspronkelijke hoeveelheid. En dit laat zich ook nog eens vertalen in kostenbesparingen.

Dan kost een m3 water gebruiken ineens geen € 1,30 meer maar komen we weg met € 0,40 of minder. Er zijn bedrijfsvoerders die dat geen argument vinden, maar bereken wat het verschil is op jaarbasis.

Wazutec Watertreatment B.V. ontwerpt installaties die op bovenstaand thema inspeelt. Meer weten? meld uw vraag op het invulformulier of bel met ons: 038 477 33 97

Geef een reactie