Biologische Zuiveringen

Biologische zuivering is een vaak toepasbare techniek om opgeloste organische vervuilingen uit het water te verwijderen. Er zijn twee verschillende toepassingen van biologische zuivering, namelijk aerobe en anearobe zuivering. Aerobe zuivering kenmerkt zich door de behandeling van afvalwater door beluchting met zuurstof. Anaerobe zuiveringen maken gebruik van bacteriën om het afvalwater zuurstofloos te behandelen.

Wazutec adviseert haar klanten om het afvalwater voor te behandelen door middel van de ELFLOX ® technologie. Een combinatie van ELFLOX® en biologische zuivering biedt vele voordelen. Een grote reductie van het zuurstofgebruik vanwege voorafscheiding van vervuiling en de vergemakkelijkte omzetting van chemisch zuurstof verbruik (CZV) zijn grote voordelen. De gemiddelde reductie van het CZV door  gebruikmaking van ELFLOX® als voorbehandeling kunnen oplopen tot 40-80%. Bovendien bedraagt de gemiddelde stikstof reductie 30%.Industriële afvalwaterstromen van organische aard met CZV-waarden tot 70.000 mg per liter blijven hierdoor eenvoudig behandelbaar in anaerobe pellet reactoren. Voortijdige 100% fosfaat reductie en 100%  H2S reductie tijdens de anaerobe processen zijn andere bijkomende voordelen van deze methode. Moeilijk verwijderbare CZV kunnen voor of na een biologische behandeling verwijderd worden om zo de gewenste effluentwaarden te behalen. Ook op dit vlak denkt Wazutec graag met u mee om tot een optimaal resultaat te komen. 

Toepassingen biologische zuivering

Wazutec Watertreatment heeft de afgelopen jaren zowel aerobe als anearobe zuivering ontworpen voor overheden en industrie. De biologische behandelingswijze wordt bepaald afhankelijk van omgevingsfactoren. Deze hangen sterk samen met het werelddeel waarin de installatie gebouwd gaat worden. Andere factoren die van invloed zijn op de keuze van de toegepaste techniek zijn de lokale beschikbaarheid van materialen, de heersende temperaturen en de kennis van de lokale medewerkers. Op basis van de situatie worden ook actief slib installaties, MBR, SBR, EGSB, CWD, en afgeleiden van deze installaties toegepast. 

 

Biologische zuivering is toepasbaar op onder meer:

Fenolen, Chloorbenzenen, Nafta, EDTA-complexen, Butanol, Broompropaan, en andere gemakkelijke omzetbare verbindingen als Alcoholen, formaldehyden en methylsulfaten.

Voor biologisch behandelbare afvalwaterstromen verhuurt Wazutec custom-made proefinstallaties. De proefinstallatie wordt ontwikkeld nadat laboratoriumtesten zijn verricht voor een optimaal ontwerp.