Het gebruik van BASIC®MEM filtratie techniek om water te zuiveren: Een vergelijk met zandfilters

Filtreren van water met Zandfilters

Filtreren van vaste stoffen uit water doen we al eeuwen. De kwaliteit van filtreren heeft altijd al haar beperkingen gehad, door de wijze waarop het filtreren gebeurt. Tijdenlang heeft men de filtratie geoptimaliseerd door het medium op z`n best in te zetten, op basis van praktijkervaring. Gelukkig heeft deze wijze van handelen veel succes geoogst, vooral o.a. in de drinkwaterbereiding. Nu nog wordt overal zandfiltratie ingezet voor de finale filtratie in de (drink-)waterbehandeling. Er moet wel bij gemeld worden dat niet alle in water aanwezige stoffen door het medium zand kunnen worden teruggehouden. Dan zoekt men het in het gebruik van vlokkingsmiddelen, om de vlok groter  te maken, immers dan houdt de verontreiniging wel terug in een zandfilter.

 

Filtreren van water: Om beter te filtreren dan met Zandfilters

Hebben we te doen andere wateren, van andere oorsprong, dan telt eigenlijk de vertrouwde ervaring niet meer en moet men zich toespitsen op nieuwe ervaringen. Hebben we bijvoorbeeld te doen met reststoffen in rioolwater (microplastics), of deels behandeld huishoudelijk afvalwater dan komt een andere wijze van behandelen naar voren, als meer efficiënt en kostenbesparend.

Zandfilters, kunnen doorgaans niet de fijne bestanddelen kleiner dan 0,01 mm filtreren.  Desalniettemin er zijn praktijkmensen die niet deze mening zijn toegedaan. Maar in feite is het wenselijk om met een nog fijnere porie te filtreren. Ook weer niet te fijn waardoor mogelijk het filtratie materiaal gaat verstoppen. Dat willen we niet.

 

Verontreiniging vergroten zonder vlokkingsmiddelen, daarna filtreren, typisch een behandeling van Wazutec

Misschien kunnen we van tevoren, voordat we gaan filtreren, de vaste stoffen groter maken, zorgen dat ze niet meer een verstopping veroorzaken. Immers dan kan men met een gerust hart toch zo fijn mogelijk gaan filtreren. Wazutec Watertreatment BV heeft zich hierop toegelegd. We hoeven gelukkig de kleinste deeltjes niet veel groter te maken, omdat we al op 0,000.100 mm niveau filtreren. Met verschillende technieken, kunnen we dit realiseren. Niet voor een paar dagen nee voor continu gebruik. Dag in dag uit.

Filtreren met BASIC®MEM installaties

In dit artikel willen we het uitsluitend bij het filtreren houden. Wat is het als we filtreren op kleiner dan 0,0001 mm. Dan houden we 100 x kleinere stoffen tegen dan met zandfilters. Ter vergelijk: Stoffen, deeltjes kun je zien vanaf zeg 5 micron. Daaronder, bij voldoende hoeveelheid, vanaf 0,2 micron als een verkleuring in het water.

We hebben het laatste decennium ons toegelegd op een membraanfiltratie waar we op 0,0001 mm filtreren. Met behulp van normale gedragingen van vaste stof in water filtreren met gemak al deze stoffen af en nogmaals volcontinu.

Onze membraanfiltratie heeft een grote doorlaatbaarheid die tot 20 maal zo hoog is als  alle membranen van kunststof. En 50% meer capaciteit dan Keramische membranen. Dit is wel het grootste voordeel van onze membranen.

Omdat we niet rondpompen (Crossflow) en/of druk opbouwen tijdens filtreren gaat de filtratie altijd gemakkelijk.

We filtreren wel over een medium wat vergelijkbaar is met membranen, maar we hebben niet te doen met de ongemakken, als verstopping en veroudering, van de gebruikelijke polymeer membranen. De membranen gaan in onze installaties meer dan 20 jaar mee zolang we de bediening en instellingen in acht houden.

Verschil tussen BASIC®MEM en andere membraan filtraties

Het permeaat wordt het membraan oppervlak getrokken/ gezogen. Vanwege de prachtige karakteristieken van het Silicium carbideeen zeer hydrofiel karakter werken met gemiddeld 0,2 Bar drukverschil. Drinkwater toepassingen leiden tot 0,03 B-drukverschil. Lage drukken op wat er wordt tegengehouden, beschadigd wat wordt tegengehouden op de membraan niet. Er is geen pompenergie nodig om te blijven filtreren over het membraan. De vloeistoffase (niets dus) wordt niet opgewarmd. Het bewust koelen van de het geheel is niet nodig. Realiseert u zich wat dit aan Energie bespaard.

Verschil tussen BASIC®MEM en zandfilters

We geven de voordelen aan ten opzichte van gesloten zandfilters. Deze worden gebruikt in de waterbehandeling, spoelwaterbehandeling, effluent polishing, afvalwaterbehandeling en specifieke toepassingen in de chemie. Recycling wordt al 10 jaar door ons toegepast. Andere toepassingen in de RWZI-wereld noemen we niet op deze plaats omdat dit te ver voert. Microplastics verwijdering, Slib energetisch goedkoop indikken zonder Polyelektroliet gebruik.

Opmerkelijke voordelen: betere filtratie en lagere filtratie kosten

Capaciteit:       BASIC®MEM   tot 2.000 ltr/ m2/ Bar TMP, temperatuur afhankelijk

Capaciteit:       BASIC®MEM  per m2 vloeroppervlak: 20 m3/m2 vloeroppervlak.

Capaciteit         Zandfilters met max filtratie 10 micron: 7-8 m3/m2 filteroppervlak

In bedrijf zijn:                       BASIC®MEM            > 99,8 % van de filtratie tijd

                                                Zandfilterca               97,9 % van de filtratie tijd

Compact bouwen:                BASIC®MEM            80 % minder ruimte gebruik

                                                BASIC®MEM            20 m3/m2 vloeroppervlak

                                                Zandfilter                    4,4 m3/m2 vloeropp.  (Gem. diameter 2,8 m)

Minder toezicht/service:       BASIC MEM                > 80% minder bediening over het jaar

                                                Zandfilter onderhoud: 12 uur/jaar en BASIC®MEM  2 uur/jaar

Maximale indikkingsgraad:    Tot 55 gr/ltr, en afhankelijk van de wens van de opdrachtgever

Minder Terugspoelwater:         > 98% en geen aparte opvang in buffers.

                                                    BASIC®MEM 12 ltr/ m2/ dag

                                                    Zandfilter (1 x/ dag) 5.000 ltr/m2/dag

Minder energie verbruik:           > 70 % t.o.v. van zandfilters.

                                                    BASIC®MEM pomp    150 m3/h    ca 2,2 kWh.

                                                    Zandfilter pomp   150 m3/h ca 8 kWh.

Afhankelijk van de toepassing: BASIC®MEM  SDI 20 ca 3. Zandfilter bereikt deze waarde niet! Niet meetbaar met de SDI-filtratie methode. Het mag duidelijk zijn dat dit zich vertaald in erg lage operating kosten anno 2020! De verschillen tussen BASIC®MEM  en zandfilters zijn aangegeven in bovenstaande “Opmerkelijke Voordelen “opsomming. Per toepassing verschillen de uitkomsten als gevolg van de filter/membraan belasting. Deze filters worden op specificatie van de opdrachtgever gemaakt tot capaciteiten van 4000 m3/h en ca 100% beschikbaar. Het is een Nederlands product, een Wazutec Watertreatment BV product.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van de BASIC®MEM of in een  proefinstallatie?