Elflox® combinatie met Basic® Mem installatie

De behandeling van water is vaak een lastig proces. Vervuilingen in water zijn namelijk vrijwel altijd klein en met het blote oog niet zichtbaar. Als je water wil zuiveren kost dit ook veel expertise. Wazutec maakt de vervuiling zichtbaar door de minieme deeltjes vervuiling in het water samen te klonteren tot kleine balletjes. Wanneer dit water vervolgens door een fijne zeef gaat blijft de grootste vervuiling achter op de zeef. Simpel gezegd is dit hoe ELFLOX® met BASIC® MEM werkt. 

Revolutionaire vorm van waterbehandeling

ELFLOX® is de naam van een techniek waarbij elektrische stroom door het vervuilde water gaat. In de tank waar het water in zit zijn stalen platen geplaatst. Door het gebruik van stroom komen kleine deeltjes ijzer van de stalen platen los. Een natuurlijke reactie vindt vervolgens plaats: zo’n 40.000 deeltjes ijzer koppelen zich in een seconde aan oorspronkelijke vervuilde deeltjes. Door de hoge concentratie van reacties en vele mechanismes die optreden worden de ‘balletjes’ gevormd. In werkelijkheid is zo’n balletje slechts een fractie van een millimeter groot. Het resultaat van dit proces is twee herkenbare stromen: slibdeeltjes (de balletjes) en de waterfase. De hoeveelheid stroom is bepalend voor de grootte van de slibdeeltjes. Hoe minder stroom, hoe kleiner de slibdeeltjes. Tegelijkertijd zijn kleine deeltjes moeilijker te verwijderen uit het water.

De slibdeeltjes worden uit het water verwijderd door gebruik te maken van een Silicium carbide membraan, BASIC® MEM . De prestaties van dit stenen poreuze membraan liggen vele malen hoger dan de standaard membranen.

 

De combinatie van de grootte van de gaten in het membraan en de grootte van de slibdeeltjes moeten afgestemd worden voor een optimaal resultaat. De ELFLOX® techniek maakt het mogelijk om met een minimum aan elektriciteit de juiste grootte slibdeeltjes te creëren. Het slib wordt vervolgens door een stenen poreus membraan afgescheiden. De prestaties van dit stenen poreuze membraan liggen vele malen hoger dan de standaard membranen. Dit komt doordat het ijzer eenvoudig afscheidbaar is op dit type membranen. We hebben veel  ervaring met het maken van proceswater van zoet oppervlaktewater (tot op iedere kwaliteit). Bijkomend voordeel is dat het gebruik van chemicaliën in de meeste gevallen komt te vervallen.

 

ELFLOX® + BASIC® MEM installatie draait op zonne-energie 

Wazutec  heeft ervaring met de behandeling van verschillende typen water, zoals: kanaalwater, zeewater, rivierwater, rioolwater en allerlei soorten afvalwater van de industrie.  Bekende toepassingen zijn het voorbehandelen van zeewater om van fouling af te komen, het verwijderen van humuszuren en het verwijderen van de vervuiling in rioolwater. De kwaliteit van behandelde water is gelijk aan de WHO- standaards voor drinkwater. In het ontwikkel- en testfase wordt de gehele installatie passend gemaakt tot een waterbehandelingsinstallatie die 24/7 water gaat produceren.  Sinds 2016 zijn ervaringen op gedaan met de automatisch functionerende installatie op ware grootte. We kunnen iedere kwaliteit leveren, van klein tot grote capaciteiten, en iedere gewenste financiering.

 

Als de ELFLOX® + BASIC® MEM installatie wordt opgeschaald door meerdere installaties naast elkaar te plaatsen kan een capaciteit van 4000 m3/h worden bereikt. Deze installaties zijn een duurzame oplossing voor “water-maken”.

Uniek aan deze manier van water zuiveren is dat het gebruik van stroom zo minimaal is dat de installatie kan draaien op zonne-energie.     

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem direct contact op met Wazutec Watertreatment, wij staan u graag te woord.