Kolomstripper en platenstripper

Kolom- en platenstrippers worden toegepast om vluchtige stoffen uit de waterfase te scheiden. Stippers maken gebruik van een chemisch afscheidingsproces waarbij een of meer componenten uit een afvalwaterstroom worden verwijderd door middel van een dampstroom. Dit proces vindt plaats in een kolomstripper, een hoge torenvormige tank, of in een platenstripper, een platte kistvormige tank. De keuze tussen een kolom- of platenstripper is afhankelijk van de beschikbare ruimte. Bij een ontwerp van een stripper door Wazutec wordt meer dan 99,5% van de vluchtige componenten afgescheiden. Wazutec heeft bovendien de kennis en kunde in huis om op maat gemaakte tanks te ontwerpen en ontwikkelen. Extreem lage restwaardes worden bereikt door de toepassing van actieve koolfiltratie.

BTEX Stripper

Toepasbaar op:

Benzenen, Tolueen, Ethyl benzeen, Xylenen, Trichloor-ethyleen, Per, Dichloor-methaan, Koolmonoxide of andere opgeloste gassen.

Specificaties:

  • Voorbeelden van toepassing: Denitrifcatie van haaienbasins en biologische afvalwaterbehandeling. Maar ook koolmonoxide in gaswasserwater of benzeen in bodemwater.
  • Exploitatiekosten: afhankelijk van onder ander pH-waarde, temperatuur en werkomgeving. Wazutec rekent graag voor u uit wat in uw situatie de exploitatiekosten bedragen. 
  • Uitvoering: Kunststof PP of HDPE voor kolomstrippers en AISI 304, AISI 316 of hoger voor platenstrippers.
  • Capaciteiten: tot 100 m3/h voor kolomstrippers en van 1 m3/h tot 300 m3/h voor platenstrippers.

Wilt u weten of de verontreiniging in uw afvalwater kan worden verwijderd door een kolomstripper of een platenstripper?