Fysisch chemische installaties

Fysisch chemische installaties kenmerken zich door het gebruik van chemicaliën om vervuiling uit het afvalwater te kapselen in vlokvorm. Een voorbeeld hiervan is de neutralisatie installatie. Neutralisatie werkt door chemicaliën toe te voegen aan het afvalwater, waarna de vaste stof zich afscheidt. Vervolgens worden de laatste deeltjes afgescheden, waarna lozing van het gereinigde afvalwater kan plaatsvinden. De vaste stof wordt ontwaterd in een filterpers. Afhankelijk van de eigenschappen van het afvalwater volgt een selectieve ionenwisseling of de toevoeging van absorbens. Wanneer zich zware metalen in het afvalwater bevinden kunnen restwaardes worden behaald tussen de 0,5 en 1 mg per liter. Traditionele nadelen van het fysisch chemische installaties zijn een hoog gebruik van chemicaliën en de daarbij horende productie van slib.

Wazutec heeft een oplossing ontwikkeld om de klassieke nadelen van fysisch chemische installaties te ontwijken. Door het ELFLOX® stysteem toe te passen kunnen standaard effluentwaarden van zware metalen van 0,02 – 0,3 mg per liter behaald worden. Daarmee onderschrijden we neutralisatie installaties met een factor 3 – 35 en wordt een slibreductie tot 90 procent gerealiseerd. De capaciteit van een neutralisatie installatie gecombineerd met een ELFLOX® systeem kan variëren van 0,5 m3 – 200 m3 per uur.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?