Gedemineraliseerd water (Demi water)

Water is onmisbaar voor ons. We gebruiken water om te douchen, om af te wassen, om de tuin mee te besproeien en het belangrijkste, om onze dorst mee te lessen. In drinkwater zijn allerlei mineralen, zouten en verontreinigingen aanwezig. Deze aanwezige ionen zijn voor ons van levensbelang. Toch zijn er een aantal processen waarbij dit water niet geschikt is. Gedemineraliseerd water, ook wel demi water genoemd, is water waar verreweg de meeste aanwezige mineralen, zouten en verontreinigingen verwijderd zijn. Het is water met geleidbaarheden tot rond  0,1 MicroSiemens/ cm en daardoor verreweg de schoonste vorm. Dit water wordt in verschillende toepassingen gebruikt, bijvoorbeeld als accuwater of als koelwater voor lasers, maar vooral de metalen oppervlakte behandeling. Om oppervlakken super schoon te spoelen. Drinkwater kan veranderd worden in gedemineraliseerd water door middel van ionenwisselaars gemaakt door Wazutec. Hieronder zal dieper worden ingegaan op gedemineraliseerd water en de toepassingen ervan. 

 

Wat is gedemineraliseerd water?

Gedemineraliseerd water, of demi water, is zoals al eerder genoemd water waaruit verreweg de meeste ionen, dus zouten, verontreinigingen, zijn verwijderd. Dit pure of schone water kan worden gebruikt in allerlei toepassingen. Gedemineraliseerd water wordt onder andere gebruikt voor industriële, wetenschappelijke, huishoudelijke en laboratorium doeleinden, bijvoorbeeld voor de volgende toepassingen:

 

  • Als accuwater;
  • Als ketelvoedingswater;
  • Galvanische processen, voorbehandeling van poedercoating
  • Anodisering 
  • Als waswater voor productie van printplaten en chips;
  • In de geneesmiddelenproductie;
  • In de productie van cosmetische producten;

Bij deze toepassingen is water met een meest lage geleidbaarheid van belang, want dit leidt tot schonere productie en super eindproduct in de industrie. De zouten, mineralen en andere ionen ( organische) die aanwezig zijn in drinkwater kunnen voor problemen zorgen bij deze toepassingen.

 

Hoe wordt gedemineraliseerd water gemaakt?

Gedemineraliseerd water kan op verschillende manieren worden gemaakt. Dit kan door middel van ionenwisseling, omgekeerde osmose, verdamping of membraan-electrolyse. Bij ionenwisseling wordt gebruik gemaakt van een ionenwisselaar. Bij deze toepassing wordt water met behulp van harsbolletjes gereinigd. Op die manier worden ionen uit het water verwijderd en omgewisseld voor andere niet schadelijke ionen. 

 

We bouwen sinds 1994  ionenwisselaars. Overigens niet alleen om drinkwater tot demiwater te maken, maar ook voor andere speciale toepassingen. Bijvoorbeeld om selectief ionen uit een waterige fases te verwijderen, maar nog verder gaan we als we denken aan specifieke ionen uit geconcentreerde zuren te verwijderen. Aanverwant zijn redartie technieken om Al, of anderszins uit zwavelzuur en fosforzuur, te verwijderen.

 

Is gedemineraliseerd water geschikt als drinkwater?

Demi water is door het proces gemaakt tot zuiver water waar alle mineralen uit verwijderd zijn. Hierdoor is gedemineraliseerd water niet geschikt als drinkwater. Omdat dit water geen mineralen bevat, zal het bij contact met andere mineralen heel snel deze ionen in zich opnemen. Als demi water gedronken wordt, worden goede mineralen in het lichaam door het gedemineraliseerd water opgenomen, waardoor het lichaam een tekort aan mineralen zal krijgen. Het is daarom niet verstandig om demi water te drinken. 

 

Duurzaamheid en Ionenwisseling in plaats Reverse osmosis skids.

De laatste jaren heeft een ieder de mond vol van duurzaamheid. Wij denken, omdat het ons vak, in installaties bouwen met technische levensduren van meer dan 25 jaar, en minimaal verbruik van reserve onderdelen. Niemand kan ontkennen dat Reverse Osmosis installatie niet aan de criteria kan voldoen. Onderhoud door de leverancier en vervangen van membranen is vaak een business model van de leveranciers. De mensen op vloer hebben meestal geen weet hiervan!  Waar de gemiddelde Reverse osmosis installatie blijft steken  op 15-10 -7 microSiemens/cm komen Ionenwisselaars op een eindkwaliteit uit van rond 0,5 microSiemens/cm. En dat is echt het verschil in de uiteindelijke kwaliteit van coatings op metalen. Roestvorming onder coating van raamprofielen ed is gevolg van zout ophoping op onvoldoende schoongespoeld metaaloppervlak in spoelwater. Daar en boven wordt door een Reverse osmosis installatie bijna de helft van het water niet gebruikt en “doorgespoeld “ richting riolering. En daar wordt niemand blij van. 

 

Wat kan Wazutec voor u betekenen?

Wilt u meer informatie over gedemineraliseerd water of over de toepassingen ervan? Wazutec bezit veel kennis en ervaring op het gebied van ionenwisseling. Wilt u een ionenwisselaar geïnstalleerd hebben of wilt u een bestaande ionenwisselaar laten renoveren voor gedemineraliseerd water? Neem dan contact met ons op.