Onderzoek en ontwikkeling

Wazutec heeft een sterke drive om altijd op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op het gebied van afvalwaterbehandeling. Daarnaast voert Wazutec ook zelf onderzoek uit. Door praktijkervaring te combineren met inzichten uit onderzoek weet Wazutec altijd hoogstaande technieken en diensten te leveren. De laatste 20 jaar heeft Wazutec voorop gelopen in de ontwikkeling en toepassing van electrochemische (afval)waterbehandeling. Door middel van de ontwikkeling van eigen technologieën, zoals ELFLOX®, is moeilijk behandelbaar industriewater nu goed behandelbaar. Maar ook is electrochemische behandeling zeer geschikt gebleken om rioolwater en oppervlakte water te behandelen. Een andere ontwikkeling waar Wazutec mee werkt is de anaerobe omzetting van organisch belast afvalwater bij lage temperaturen (industrieel afvalwater: 70-80 gr  COD per liter). De ontwikkeling tot installaties voor de markt lopen volgens de opgestelde doelstellingen.

 

Ontwikkeling en toepassing van elektrochemische (afval)waterbehandeling

Momenteel (augustus 2020) wordt ELFLOX® toegepast in installaties met een capaciteit van 25000 m3 per dag. Daarnaast zijn drinkwater installaties toepasbaar tot 4000 m3 per uur. Dit betreft de voorbehandeling van zeewater om vervolgens te ontzouten door middel van Reverse Osmose. Daarnaast zoekt Wazutec altijd naar mogelijkheden om bekende technieken slim te combineren zodat betere resultaten behaalt kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Zoet water behandeling met ELFLOX® voor de productie van  proceswater of drinkwater.
  • Rioolwater behandeling met ELFLOX®. ( micro plastic verwijdering) Elimineren van Polyelektroliet gebruik na de gebruikelijk RWZI aerobe behandeling.
  • Industriewater hergebruik met ELFLOX®.
  • Zwembadwater verbruik minimalisatie tot wel  95% van het normale verbruik.
  • Long life toepassingen van Silicium Carbide membraan installaties om wateren, chemicaliën door ultra- of micro membraanfiltratie te kunnen hergebruiken. ( 90 graden Celsius)
  • (Vacuüm)- Indamping van waterige componenten of chemicaliën.