Elflox®

De best beschikbare techniek voor het behandelen van water of afvalwater

De ELFLOX® technologie wordt gekenmerkt door de behandelen van water met een minimale inbreng van gelijkstroom. Met gelijkstroom kunt u uw afvalwater veel intenser behandelen dan met bijvoorbeeld chemicaliën alleen. Het ELFLOX® proces is een uitvinding van Wazutec en gebaseerd op elektrochemische processen waarbij het elektrische ladingsverschil (oxidatie en reductie) van groot belang zijn.

De elektriciteit zorgt voor de verwijdering van organische stoffen en alle zware metalen. Als gevolg van de stroom door het water worden de micro-organismen gedood. Micro vervuilingen worden ook netjes uit het water verwijderd. Verder worden colloïden afgescheiden en andere geladen deeltjes verwijderd en emulsies door midden gebroken. ELFLOX® is ontworpen met als doelstelling een minimaal gebruik van basis grondstoffen en andere bronnen, zoals energie, elektroden en water.

ELFLOX® is ontworpen met als doelstelling een minimaal gebruik van basis grondstoffen en andere bronnen, zoals energie en water.

Een verscheidenheid aan vervuilingen verwijderd in slechts één behandeling

Deze technologie is geschikt om industriële afvalwateren, rioolwater en oppervlaktewater (zoals rivierwater, brakwater of zeewater) te reinigen. Het ELFLOX® afvalwaterbehandelingsysteem verwijdert een verscheidenheid aan vervuilingen in slechts een enkele behandeling. Na een behandeling is industrieel afvalwater herbruikbaar in uw processen of loosbaar op de riolering. Voor rioolwater is na een behandeling een drietal opties mogelijk: het behandelde water is veilig loosbaar op openbare wateren, geschikt voor hergebruik als proceswater of zelfs als grondstof voor de productie voor drinkwater. Indien oppervlakte water, zoals brak water of zeewater, met de ELFLOX® technologie wordt behandeld is dit vaak als voorbehandeling voor een Reverse Osmosis installatie om vervuiling (fouling) van membramen te voorkomen. Dit in combinatie met BASIC®MEM , onze UF-membraanfiltratie.

 

ELFLOX®: en duurzame, milieuvriendelijke oplossing

Traditionele afvalwaterbehandeling systemen maken vaak gebruik van verschillende technieken. Het gebruik van slechts 1 behandeling heeft als grootste voordeel dat het goedkoper is. Wanneer het ELFLOX® systeem in bedrijf is genomen bedragen de gemiddelde productiekosten van schoonwater circa € 0,15/m3 afvalwater (afhankelijk van de capaciteit van de installatie). Voor licht vervuild water is zo’n 40 Watt per m3 afvalwater nodig en voor licht vervuild industriewater loopt de capaciteit op tot ongeveer 100 Watt per m3 afvalwater. Doordat er bij deze techniek geen chemicaliën worden gebruikt is de ELFLOX® een duurzame en milieuvriendelijke oplossing. De techniek wordt al sinds 2000 toegepast. Enkele extreme voorbeelden uit de praktijk zijn: de behandeling van verdunde olie/water emulsies; colloïden; verwijderen algen uit zeewater; verwijderen zware metalen, doden bacteriën en virussen en het immobiliseren silicaten in zijn geheel. Radio-actieve restwateren, Micro-plastics uit behandeld rioolwater. In rioolwater verwijderen we 80% van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) in een zeer korte tijdspanne.

Waarom ELFLOX®?

 • Lage kosten
 • Geen chemicaliën nodig
 • Weinig onderhoud
 • Weinig toezicht nodig, op afstand controleerbaar, makkelijk in gebruik
 • Mogelijkheid tot het behandelen grote variaties in afvalwater
 • Blijvende en herleidbare resultaten
 • Minimale slibproductie
 • Gelijktijdige behandeling van vele verontreinigingen
 • Waterhergebruik
 • Kleine footprint
 • Installatiegroottes gaan tot 4000 m3 per uur!

Wilt u graag weten of u ELFLOX® in uw proces kunt inzetten?

Neem dan contact op met Wazutec.