Vacuüm indampinstallaties

Het doel van een vacuüm indampinstallatie is het concentreren van opgeloste vervuiling en het destilleren van gezuiverd water uit afvalwater. Wazutec adviseert, op basis van praktijkervaring, om vacuüm indampinstallaties alleen in te zetten als het afvalwater niet op een andere wijze behandeld kan worden. De voornaamste reden hiervoor is dat de exploitatie-kosten per m3 afvalwater vaak gunstiger uitvallen wanneer gebruik wordt gemaakt van een ander type installatie. Om een vacuum-indamper effectief te gebruiken moet er een gegarandeerde onderdruk van 80 mBar zijn. 

Voortreffelijke toepassingen van vacuüm indampinstallaties zijn die waar zowel het condensaat als de ingedikte concentraatstroom hergebruikt kunnen worden. Een vacuüm indamper kan in de oppervlaktebehandeling worden toegepast op bijvoorbeeld hard- of glanschroom badreeksen. Ook in zeer zoute, toxische, complexvormende spoelwateren is een dergelijke toepassing gerechtvaardigd.De exploitatieberekening geeft hier de doorslag. Indien gewenst maakt Wazutec een dergelijke berekening voor u.