Alles in rivierwater is vies en wat niet vies is gaat verstoppen

Waarom vreemde stoffen in het rivierwater?

Laten we wat dieper ingaan op filtreren van water afkomstig uit rivieren en kanalen. Het water wat we aantreffen in de natuur is de vergaarbak van alles wat erin waait en in omgezet wordt (door o.a. rotting). Iets wat in het water waait komt er niet gemakkelijk weer uit. Omdat sommige stoffen voedingsstoffen zijn voor organismen in het water, hoeven we niet al te pessimistisch zijn dat we er nooit afkomen. En dat het water niet meer schoon wordt. Bacteriën en andere in het water ontlenen hun bestaan aan wat er te consumeren is.  Toveren kunnen ook die organismen niet. Stoffen die ze eten, zetten ze om en de overgebleven resten, waar ze niets mee kunnen, komen in het water terug. Simpel gemeld.  Andere organismen gespecialiseerd op die rest, consumeren die vervolgens. Vaak is het: Des te meer stoffen in het water, des meer organismen.

Vervuiling in het water

Bacteriën, virussen en alles wat we kunnen opnoemen, zijn actief aanwezig in het water. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het omzetten van stoffen in het water. Dit duiden we al snel aan als vervuiling. We moeten er ook een getal aan kunnen vast plakken, anders weten we niet waar we op moeten letten. Hier zijn er veel van. Een mix van getallen zegt iets over de vervuiling.

Wat doet die vervuiling in het water?

Als je rivierwater in een witte emmer laat staan, dan kun je al snel opmerken dat er aanslag aan de wand van de emmer zichtbaar wordt. Dit is de aanslag waar ook de organismen zich in gaan nestelen.  Voorkom je dat je emmer-water verliest door verdampen, dan kweek je vanzelf hele mooie culturen van organismen. Eigenlijk overal waar er iets is om aan vast te klampen zal dit ontstaan. In Nederland is de donkerbruine afzetting waardoor het rivierwater altijd bruin lijkt. Het water is wat gelig. In Nederland zijn het vaak de eerder besproken restproducten die de naam humuszuren meekrijgen. Dit zijn lange natuurlijk gevormde polymeren. Chemisch gezien super lang. Het in de natuur gevormde polymeer heeft vele uiteinden die andere verontreinigingen. Deze kun je met het blote oog niet zien. Ze klampen zich vast aan alles wat erin de buurt is. En ze laten niet zomaar los.

Heb je kanaalwater en rivierwater wat schijnbaar helder is dan zit er nog een berg vervuiling in. De vervuiling zal altijd op de bodem en op de wand neerslaan. Daar is het kennelijk het “fijnst” om te wonen voor de organismen. De organismen zullen zich vol eten en zich gaan vermeerderen. Uiteindelijk zullen ze sterven.

De vervuiling weg filteren

Er bestaan filtersystemen die alle voedingsstoffen, al dan niet zichtbaar voor het blote oog, kunnen “weg” filteren. We noemen dat afscheiden. Wat er afgescheiden wordt is afhankelijk van het filtermateriaal wat gebruikt wordt. En de technologie die erachter steekt. Wazutec gebruikt hier onder andere Membraan filtermateriaal voor. Dit is een materiaal met kleine gaatjes, kleiner dan 0,4 micron ofwel 0,0004 millimeter. Andere membraan filtraties als Reverse Osmose met andere filtratie mechanismen vergeten we. Omdat we deze in principe niet kunnen vergelijken met het geschetste filtratie mechanisme. We zouden te veel en terechte opmerkingen in deze richting krijgen.

Okay, om tot schoon water te komen, ongeacht de kwaliteitsstandaard, waar ook eenieder weer kan gaan kissebissen, wil je deze stoffen (vervuiling) zo goed mogelijk verwijderen. Past boem, door een (membraan)- filter en je hebt schoon water om te drinken!  De eerste dag heb je schoon water en de tweede dag gaat het filter moeilijk doen. De hoeveelheid water die je filtert verminderd. Hoe kan dit?

Membraan filters verstoppen vanzelf

Omdat je filtreert gaan de voedingsstoffen en de organismen in het water het filter verstoppen. Ze blijven achter op het filter en het schone water vliegt door het filter. De organismen gaan op het filter zitten, en merken dat de voedingsstoffen zomaar langs hen komen. De organismen zijn de koning te rijk, en vermeerderen zich enorm. Zij zijn het die zich vastklampen op het membraan en ook in de poriën van het membraanfilter. Bovenstaande foto laat zien wat een middag filtreren op rivierwater in Nederland, aan vervuiling en voedingsstoffen achter laat op een membraan. Dit moet nadien verwijderd worden met chemicaliën. Vaak zijn beiden, het membraanfilter materiaal en uiteraard de samenstelling van het rivierwater, de combinatie die het werken met membraanfilter installatie tot een geslaagde of mislukte wijze van water filtreren maken. Eenmaal het foute membraan op je het rivierwater gekozen, en de rapen zijn zuur.

De achterhaalde methode: het tegengaan van verstoppen in menbraan filters

Als dit gebeurt dan moeten chemicaliën de organismen doden en verkleinen. De voedingsstoffen moeten opgelost worden vanuit het membraanfilter materiaal zelf. Dit is te voorkomen als er op voorhand chemicaliën worden gebruikt. Maar chemicaliën en drinkwater gaan niet samen. Behoorlijk naspoelen met zuiver drinkwater is een eis bij membraanfilter-installaties.

Je kunt je voorstellen dat als de gaatjes in je filter relatief groter zijn, er minder snel sprake is van het dichtgroeien van het membraan(filter). Maar wij hebben een beter idee: de voedingsstoffen en organismen kunnen ook eerst tot grote balletjes gemaakt worden. Groot genoeg zodat deze bolletjes niet meer door de gaatjes van het filter passen. Hier zijn kunstjes voor om dit te doen, altijd wordt er gekozen voor een voorbehandeling met een ijzerzout of een aluminiumzout. Hierbij zijn extra chemicaliën toevoegen. Als je het met chemicaliën doet om de voedingsstoffen en organismen groter te laten worden maak je gebruik van 1 soort voorbehandelingstechniek. En je maakt weer gebruik van chemicaliën die niet overal ter wereld voor het oprapen liggen. Onhandig dus.

Verstoppingen tegengaan met vrachten Chemicaliën

De meeste leveranciers van de membraanfilter installaties vertellen dit niet omdat deze handeling, het CIPPEN, samengaat met membraanfiltratie. Je moet eerst de vlokken groter maken, flocculeren en in de meeste gevallen moet je chemicaliën gebruiken om de vervuiling van de membranen te krijgen.

Wazutec Watertreatment BV houdt de werkwijze voorbehandelen van het water en membraanfiltratie in stand. Maar we hebben al zo veel van de mogelijke technieken van water zuiveren gezien, dat we vallend en opstaand, tot een andere wijze voorbehandelen en membraanfiltratie zijn uitgekomen. Een zonder het gebruik van gevaarlijke chemicaliën.

De vernieuwde en innovatieve ELFLOX® en BASIC®MEM methode van Wazutec

Wazutec behandelt rivier en kanaal water eerst Electrochemisch met de ELFLOX® behandeling. We zorgen dat het meeste van de voedingstoffen tot grote ballen (Vlokken) gemaakt worden en de organismen gedood worden. Als we dit voor elkaar hebben dan filtreren we de “grote Balletjes” af op een membraanmateriaal dat veel minder voor hechting zorgt van de voedingsstoffen en organismen. Het membraanmateriaal is een Siliciumcarbid, te vergelijken met het oppervlak van een marmeren vloer thuis. Niets wil hechten en als het uiteindelijk toch zover komt, dan spuiten we de vloer schoon met water. Omdat er toch met membraanfiltratie ook chemische reacties optreden die je niet kunt voorkomen, krijtvorming in het membraan, is het wenselijk je water eens in de zoveel tijd een korte behandeling te geven met een “onschuldig wasmiddeltje”.

De werking van de ELFLOX® en de membraanfiltratie BASIC®MEM zijn te vinden op deze website onder het kopje ‘Technieken’.

De combinatie van ELFLOX® en BASIC®MEM heeft werkelijk vele voordelen, ten opzichte van wat er momenteel in de meeste gevallen gedaan wordt op het gebied van waterbehandeling en drinkwater behandeling. We zullen de methode kort uitleggen.

Stap 1: Eerst de gelijkstroom door rivierwater met een ELFLOX® behandeling:

We laten gelijkstroom los bij minder dan 4-10 volts DC in rivierwater. 10 verschillende fysische verschijnselen gebeuren zomaar. De stroom verdeeld zich overal in het water en van de elektroden komt IJzer in zeer kleine hoeveelheden opgelost in het rivierwater terecht. Het ijzer is zeer reactief en bind ook nog eens een keer extra aan stoffen die tegengekomen worden. In het water zijn altijd natuurlijke polymeren aanwezig die de vlokking bijzonder versterken. De vlokken worden duimdik, terwijl ze groter moeten zijn als de eerder gemelde 0,0002 mm. De technologie van ELFLOX® zorgt ervoor dat we altijd met minimale hoeveelheden elektrische energie werken. Dit maakt het mogelijk met zonne- en/of windenergie de behandelingsinstallatie water te laten produceren.

Het resultaat van de ELFLOX® behandeling een ijzer roestkleurig water. Het IJzer en de vervuiling gaan samen.

Stap 2: Vervolgens filtreren via de BASIC®MEM membraanfiltratie:

De membraanmateriaalkeuze maakt dat er vele voordelen ten opzichte van alle andere membraan materialen zijn. Deze kun je hier lezen. Het voordeel dat we nogmaals extra belichten is dat we in staat zijn de dagelijkse vervuiling van de membranen te verwijderen met de hoge druk spuit. De totaal andere wijze van Ijzerroest kleurig water filtreren, maakt dat we op hier nauwelijks energie gebruiken om toch erg hoge capaciteiten tot 1-20 x die van organische membranen te verwezenlijken.

Opgeloste stoffen verwijderen we niet, immers we filtreren op Ultra membraanfiltratie niveau. Wel kunnen we zodanig filtreren dat het water geschikt is voor NF en RO-filtratie.  Met deze laatsten verwijder je zouten uit het water.

Duurzaam water tot drinkbaar water produceren

We claimen dat we met deze combinatie van ELFLOX® en BASIC®MEM een zeer duurzame oplossing hebben om water te produceren. Met wat extra toevoegingen gelijk aan de WHO-standards anno 2022. Bij andere UV -membraan systemen vindt men het heel gewoon elk uur te reinigen met zuur en loog. Laat duidelijk zijn dat we bij de ELFLOX® en BASIC®MEM techniek, enkel 5 minuten hoeven te reinigen met alleen water. Eventueel naar behoefte met een kalk verwijderaar.

Geef een reactie