Terugspoelwater van zandfilters afvoeren doe je toch niet meer!

Er zijn bedrijven die zandfilters hebben staan en periodiek veel terugspoelwater hebben van deze filters.

Of voortdurend terugspoelwater hebben van continue zandfilters. Kenmerkend voor deze waterstromen zijn relatief hoge vaste stof hoeveelheden. Verwijder je deze vast stof dan heb je weer je oorspronkelijke water kwaliteit terug. Klassiek dit scheiden door het bezinken en opnieuw door een zandfilter voeren moet gerust tot de oude technologie gerekend worden. Je moet dit via membraanfiltratie oplossen. Met membraanfiltratie is veel meer compact en met een betere afscheiding vast / vloeibaar rekening te houden.

De ene membraanfiltratie is de andere niet. Siliciumcarbide membranen hebben een 10 -14 maal zo hoge capaciteit tov organische membranen. De membranen zijn hydrofiel en vergen lage drukken om de capaciteit in stand te houden. Verschil drukken van 0,02 Bar – 0,25 Bar zijn gebruikelijk.

Siliciumcarbide is inert voor werkelijk de meeste oplossingen, chemicaliën en vaste stoffen. Hebben we wel eens te maken fouling dan zijn de membranen weer goed te reinigen met onverwachte chemicaliën.

Terug naar terugspoelwater hergebruik. Met onze UF-membranen reinigen we backwash wateren van zandfilter. Een voorbeeld is terugspoelwater van drinkwaterleidingbedrijven. Deze verontreinigingen zijn gemakkelijk terug te houden met onze membranen.