basic-mem-installatie-wazutec

BASIC®MEM wint het van zandfilters

Het gebruik van BASIC®MEM filtratie techniek om water te zuiveren: Een vergelijk met zandfilters.

 1. Filtreren van water:
  Filtreren van vaste stoffen uit water doen we al eeuwen. De kwaliteit van filtreren heeft altijd al haar beperkingen gehad, door de wijze waarop het filtreren gebeurd. Tijdenlang heeft men de filtratie geoptimaliseerd door het medium op zijn best in te zetten, op basis van praktijkervaring. Gelukkig heeft deze wijze van handelen veel succes geoogst, vooral onder andere in de drinkwaterbereiding.

  Nu nog wordt overal zandfiltratie ingezet voor de finale filtratie in de drinkwaterbehandeling. In wezen worden de filters tegelijkertijd gebruikt voor oxidatie processen om verdere afvang van stoffen te laten ontstaan. Er moet wel bij gemeld worden dat niet alle in water aanwezige stoffen door het medium zand kunnen worden teruggehouden.
 2. Filtreren van water: Om beter te filtreren dan met Zandfilters
  Hebben we te doen andere wateren, van andere oorsprong, dan telt eigenlijk de vertrouwde ervaring niet meer en moet men zich toespitsen nieuwe ervaringen. Hebben we bijvoorbeeld te doen met reststoffen in rioolwater, of deels behandeld huishoudelijk afvalwater dan komt een andere wijze van behandelen naar voren, als meer efficiënt en kostenbesparend.

  Zandfilters, kunnen doorgaans niet de fijne bestanddelen kleiner dan 0,01 mm filtreren. Edoch er zijn praktijkmensen die niet deze mening zijn toegedaan. Maar in feite is het wenselijk om met een nog fijne porie te filtreren. Ook weer niet te fijn waardoor mogelijk het filtratie materiaal gaat verstoppen. Dat willen we niet.
 3. Verontreiniging vergroten daarna filtreren, typisch een behandeling van Wazutec
  Misschien kunnen we van te voren, voordat we gaan filtreren, de vaste stoffen groter maken, zorgen dat ze niet meer een verstopping veroorzaken. Immers dan kan men met een gerust hart toch zo fijn mogelijk gaan filtreren. Wazutec Watertreatment BV heeft zich hierop toegelegd. We hoeven gelukkig niet de stoffen veel groter te maken, omdat we al op nanometer niveau filtreren. Met verschillende technieken, kunnen we dit realiseren. Niet voor een paar dagen nee voor continu gebruik. Dag in dag uit.
 4. Filtreren met BASIC®MEM installaties
  In dit artikel willen we het uitsluitend bij het filtreren houden. Wat is het als we filtreren op kleiner dan 0,0001 mm. Dan houden we 100 x kleinere stoffen tegen dan met zandfilters. Ter vergelijk: Stoffen, deeltjes kun je zien vanaf zeg 5 micron. Daaronder, bij voldoende hoeveelheid, vanaf 0,2 micron als een verkleuring in het water.

  We hebben het laatste decennium ons toegelegd op een membraan filtratie waar we op 0,0001 mm filtreren. Met behulp van normale gedragingen van vaste stof in water filtreren met gemak al deze stoffen af en nogmaals continu, niet voor een paar dagen. Onze membraanfiltratie heeft als gevolg van, eventueel met Electro chemische voorbehandeling of anderszins, en de karakteristieken van de membraanmateriaal zelf, een doorlaatbaarheid die tot 20 maal zo hoog is als membranen van kunststof. Dit is wel het grootste voordeel van onze membranen. Omdat we niet rondpompen en/of druk opbouwen tijdens filtreren gaat de filtratie altijd gemakkelijk. We filtreren wel over een medium wat vergelijkbaar is met membranen, maar we hebben niet te doen met de ongemakken van de gebruikelijke polymeer membranen. De membranen gaan in onze installaties zeker 20 jaar mee zolang we de bediening en instellingen in acht nemen.
 5. Verschil tussen BASIC®MEM en zandfilters
  We geven de voordelen aan ten opzicht van gesloten zandfilters. Deze worden gebruikt in de waterbehandeling, spoelwaterbehandeling, effluent polishing, afvalwaterbehandeling en specifieke toepassingen in de chemie. Recycling wordt al 10 jaar door ons toegepast. Andere toepassingen in de RWZI wereld noemen we niet op deze plaats omdat dit te ver voert.

  Opmerkelijke voordelen:  Betere filtratie en lagere filtratie kosten

Capaciteit:                               tot 2.000 ltr/ m2 / Bar TMP,  temperatuur  afhankelijk

In bedrijf zijn:                           > 99 % van de filtratie tijd

Compact bouwen:                    90 %  minder ruimte gebruik

Minder toezicht/service:           > 80% minder bediening

Maximale indikkingsgraad:        tot 55 gr/ltr, en afhankelijk van de wens van de opdrachtgever

Minder Terugspoelwater:         > 98% en geen aparte opvang in buffers

Minder energie verbruik:          > 70 % tov van zandfilters

Afhankelijk van de toepassing:   SDI 20 ca 3.

Het mag duidelijk zijn dat dit zich vertaald in erg lage uitvoerende kosten anno 2019.

Deze filters worden op specificatie van de opdrachtgever gemaakt tot capaciteiten van 4000 m3/h en 24/7.
Het is een Nederlands product, een Wazutec Watertreatment BV product.

Neem contact met ons op voor meer informatie.