Hoe Dameco Plating BV groen bezig is.

Hoe steeds meer galvanobedrijven water hergebruiken anno 2021.

Als voorbeeld: Dameco Plating BV, onderdeel van het One-stop-centre-Duurzaam Verzinken in Eindhoven en omgeving, is een jong bedrijf in Veldhoven. Het bedrijf verzinkt galvanisch kleine en grote producten. Daarnaast kan men terecht voor het Passiveren van Roestvrij staal  producten.

Als men verzinkt en passiveert  dan moet men ook water gebruiken om de producten voortdurend schoon te spoelen. Als er wat schoongespoeld wordt, wordt het water  vervuild en kan niet vuil geloosd worden op de riolering.

Sinds midden vorige eeuw weet men op welke wijze dit opgelost moet worden. Dat doet men met  chemicaliën.  De chemicaliën lossen op in het vervuilde water en vormen  slib met de vervuilingen inzich. Dat is te scheiden  van het water en het water kan geloosd.  De helft van de chemicaliën die men toevoegt, blijft achter in het schone te water. Die helft stoort niemand, echter van hergebruik van water is dan niet langer sprake. Men zegt:  Het water is te  zout.

Om water te behandelen met chemicaliën moet men te veel toevoegen. Doet men dit niet dan  verlopen de reacties  te langzaam en duurt het allemaal  te lang. Te veel toevoegen geeft ook veel meer slib dan wat op basis van de theorie nodig is.  Bovendien kan men niet zomaar chemicaliën  toevoegen. Bij iedere verontreiniging/vervuiling horen bepaalde chemicaliën.

Al langer is bekend dat chemicaliën gebruiken in die neutralisatie installaties deze euvels met zich meebrengen.  In sommige gevallen  moeten drie verschillende chemicaliën gebruiken om 1 stofje  uiteindelijk te kunnen  afscheiden.

Op basis van deze gronden  en  de exploitatie van de zuivering heeft Dameco BV alle zuiveringsmethoden overwogen. Dameco Plating BV koos in 2002 voor een Electrochemische installatie van het type ELFLOX®, een product van Wazutec Watertreatment BV. Met Electrochemie  gebruik je alleen elektriciteit om water te bevrijden van  vervuiling/verontreiniging. Op de site van www.wazutec.com wordt gesproken over de technologie. De technologie is uniek en gemaakt voor  een onbekommerd werken ermee.

Dameco Plating BV  maakt zijn vervuilde water dus niet vuiler  door met chemicaliën te smijten. Het water wat na behandeling vrij komt  wordt voor 80%  teruggestuurd naar daar waar men het nodig heeft en ze gebruiken het alsof het vers leidingwater is. Anderen gebruiken een kleine beetje retour omdat het water soms te zout is. Zout water als gevolg van soms te heftige voor behandeling van  de kleine onderdeeltjes die verzonken moeten worden.  Maar toch kan het water hergebruiken in de spoelbaden na de ontvettingsbaden en de beitsbaden.

Wat zijn dan de besparingen voor het milieu en de portemonnee?  Als voorbeeld gebruikt men 150 m3/dag leidingwater bij een gemiddeld bedrijf, dan neemt Dameco Plating  BV alleen maar  30 m3/dag vers leidingwater in.  Dat over een  jaar gemeten ( productie dagen 275 dagen)  in plaats van 45.000 m3/jaar inkopen  9.000 m3/jaar inkopen.  Het verschil is  34.000 m3/ jaar en dat al minimaal 15 jaar.

Damo BV  heeft dus al 330.000 m3 water bespaart. Das gelijk aan het water verbruik van 2.6 miljoen mensen  op een dag.   Vul uw eigen leidingwaterprijs in en u merkt de besparing voor de gemiddelde galvano. Dit alleen komt voort uit het feit dat men bij Dameco Plating BV  in een toekomstig MVO –ondernemen  denkt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is daarom dat men deze niet gebruikelijke afvalwaterbehandeling 18 jaar geleden er uit rolde.

Een ander bedrijf retourneert 2 m3/h op de spoelbaden. Das grofweg € 8.000,– / jaar. En daar hoef je niets voor te doen!

Men kan ook zelf proceswater maken met onze ELFLOX® BASIC®MEM installaties. Van oppervlakte water proceswater maken. Je betaalt dan ongeveer € 0,30/m3 in plaats van € 0,70/m3 voor leidingwater.

Wazutec Watertreatment BV is de ontwerper en heeft 35 jaar kennis in recycling systemen en dus kosten besparende zuiveringen. Ieder bedrijf heeft zijn eigen eigenaardigheden. Meent u ook in Dameco Plating BV`s denktrant mee te willen, neem dan contact met ons op.

Naar aanleiding van dit artikel hebben inmiddels meerdere galvano`s achter het idee geschaard. Recyclen van water, zoet water uit de buurt , alles zo vaak mogelijk hergebruiken, is geen utopie.  Maar trekt niet door tot in het oneindige. Dan zou wel eens het deksel op de neus kunnen vallen.

Geef een reactie