membraamfiltratie-cases-wazutec

6 Cases Membraanfiltratie door Wazutec Watertreatment B.V.

Anno 2008 Start Wazutec Watertreatment B.V. UF-membraanfiltratie met chemisch resistente membranen.

In 2006 meldde Wazutec Watertreatment B.V. dat zij een Membraanfiltratie module zouden gaan ontwikkelen met uitzonderlijke filtratie karakteristieken. Dit op basic van alle ervaringen die membraan filtratie met zich meebrengen.

Wijzelf hebben de behoefte aan ander membraanmateriaal om  de chemische bestendigheid van het membraan te vergroten. Wij wilden ongeacht de temperatuur een vervuild membraan altijd goed kunnen cleanen, waarbij de beperkingen ten aanzien duur en zuurgraad geen rol van betekenis mochten spelen. Ooit werkten we met membranen die aan deze voorwaarden voldeden. Echter de producent werd overgenomen door de collega-concurrent en produktie werd vanwege het succes van de membranen gestopt. Wazutec Watertreatment BV is nu in de gelukkige omstandigheid u de voormelding te doen van ons eigen produkt. De merknaam van dit basic produkt is Basic ® Mem membraan.

Het Basic ® Mem membranen kenmerkt zich door:

  • Chemische bestendigheid pH 0 -11  voor onbepaalde tijd
  • Hoge fluxen door grote permeabiliteit
  • Porie grootte: 24 micron –0,01 micron
  • Bijna onverslijtbaar
  • Temperatuur ongevoelig 4,5 10-6/K
  • Met bijna alle chemicaliën te reinigen
  • Met stoom te reinigingen
  • Bij hoge temperaturen te cleanen
  • Maximale transmembrane druk: < 4,8 B

De Basic ® Mem Membranen zelf zijn te reinigen met:

            98% Zwavelzuur bij 95 graden

            100% Salpeterzuur bij 100 graden

            25% Zoutzuur bij 70 graden

            50% Natronloog 100 graden

Toepassingen: In alle oppervlakte bewerkende industrieën, Chemie en farmacie. Vooral recovery van vloeistoffen en de aanwezige energie in die vloeistof zullen interessante toepassingen zijn.

Toepassingen zijn er mogelijk voor waterpolishing, procesvloeistof recuperatie ( pH 0-11) In verband met de behuizing begrensd tot 50-80 graden Celsius. De toepassing leent zich bij uitstek voor recycling van procesvloeistoffen, terugwinning van warmte en een combinatie van beiden.

Nu na vele testen en de verbeteringen zijn we overgestapt naar  een nieuwe wijze van filtreren. Niet langer Crossflow maar het vrij aanzwemmen van het membraanoppervlak. De weerstanden over het membraan, zijn nu beperkt tot 2 mm materiaaldikte en zeer goede  membraanmateriaal eigenschappen. Vloeistof doorlaatbaarheid.deze zijn gemiddeld het 10 voudige van polymere membranen. Met de ervaringen van de laatste jaren willen graag uw te word staan, over de toepassings-mogelijkheden.

Bent u geïnteresseerd in de toepassingsmogelijkheden of u bent niet zeker over de toepassing welke u voor ogen heeft? neem contact met ons op.

Bert Snijder

Ter informatie, de mogelijkheden:  

 Case 1  Van Kanaalwater tot proceswater

Vanaf  november 2008 hebben onze proefinstallatie in bedrijf op kanaalwater. De winterperiode geeft water temperaturen van 2-4 grden. Onder deze slechte omstandigheden behalen we een constante fluxen omgerekend naar 20 grden van 310-540 lmh/B. We behandelen voor met een weinig elektrochemisch opgelost Fe. Onbehandeld kanaalwater geeft het fluxen van ca 120 lmh/B. Als we gaan cleanen dan cleanen we met geconcentreerde Zoutzuur of  met Caustic Soda ( warm 50 grden).

Case 2  Caustic Soda opwerking. Procesbadchemicalien / katalysatoren

Met een heel klein test lansje doen we ongevraagd testen bij onze clientèle. Uit Afgewerkte Caustic Soda vloeistoffen houden we de vaste verontreinigingen terug. Het is bijna niet voorstelbaar voor ons als membraan-praktijkmensen dat bij een voor druk van 0,075 B de flux gaande blijft en er geen verstopping optreedt in het membraan.

Case 3  Electroliet filtratie  ( Zoute oplossing verontreinigd met FeO)

De Fe component  wordt geheel verwijderd. Vanwege minimale druk verschillen wordt de elektroliet niet verwarmd. Een constante procestemperatuur  is een procesvoorwaarde.

Case 4  Actief slib  verwijdering uit de RWZI biologie

Op actief slib uit een RWZI in Zwolle  zijn testen gedaan om Slib af te scheiden direct na de Biologie. Daar mee  wordt het surplus slib  ingedikt, er is geen  Polyelektroliet nodig voor het flocculeren van dit slib en de navolgende Slibvergisting kan tenminste de helft kleiner gedimensioneerd worden. Toepassingen in de Verenigde staten tonen dit aan. Bijgaand voordeel is de verwijdering  van alle microplastics.

Case 5  olie emulsie verwijdering uit water

De membranen  versmeren niet op de olie fase.

Case 6  Water recirculatie

We filtreren op 0,1 micron.  Hier uit volgt: Zwembadwater behandeling/ Terugspoelwater behandeling van zandfilter of in plaats van Zandfilters BASIC®MEM toepassing. We tonen aan dat we veel efficiënter water filtreren dan met enig zandfilter.

Geef een reactie