Anders denken over zwembaden en exploitatie.

Sterk verbeterde membraanfiltratie technieken leidt tot nieuwe waterkwaliteit standaard in de Zwembad wereld.  Geen stank meer van Chloor, geen pijnlijke ogen meer tijdens het zwemmen en doorzicht onder water.  Wie wil dat niet! Het publiek zeker maar is het interessant voor de stichting die het betalen moet! Deze wijze van zwembadwater behandelen, met minimale hoeveelheden chemicaliën, minimaal verbruik aan energie minimale verliezen aan water is duurzaamheid ten top.

Zwembaden moeten voldoen aan de landelijk geldende normen. Daar hoort bij dat men elke dag de waterkwaliteit moet controleren. Je kunt dit heel goed in de hand houden, en je kunt de analysegegevens compleet via de automatisering van je filterinstallatie paraat hebben. Vaak worden deze mogelijkheden niet gebruikt. Vaak heeft men niet de specialistische kennis en gebruiken van al die kennis.  Meestal is het, het verhaal wat tijdens de inbedrijfstelling gehoord heeft. Van finetuning komt dan ook niet. Zowel wat betreft de chemie en het filtratie gebeuren.  Deze kennis moet wel aanwezig zijn, anders kom men nooit tot betere waterkwaliteiten.

De sterk wisselende variaties van het zwembadwater gedurende de dag maakt een juist interpretatie behoorlijk lastig.  Een ingewikkelde onderlinge beïnvloeding van het aantal zwemmers, chlooroxidatie en de recirculatie hoeveelheid is de oorzaak. Nieuwe technieken testen is dan ook altijd moeilijk.

In de openbare zwembad wereld wordt alleen maar gebruik gemaakt van een zandfiltratie. Voordien een flocculatie chemicaliën, Chloorbleek loog dosering en pH correctie.  De vaste stof wordt teruggehouden via een zandfilter wat doorgaans filtert op 0,007 mm. De rest gaat door het filter heen en is mogelijk een volgens keer aan de beurt. Verstoppen leidt tot terugspoelen en eigenlijk altijd met warm zwembadwater. Als het goed is moet men voldoende terugspoelen anders krijgt men de filters niet schoon met alle ziekteverwekkende verschijnselen van dien. Beroerd worden hoeft niet direct te gebeuren. Kan ook pas 3 weken later, na het laatste bezoek aan zwembad.

Gebruiken we het BASIC®MEM  membraan van ons dan filtreren we af op 0,1 micron. 70 maal fijner dan met Zand. Gevolg, er wordt veel meer fijne prut uit het zwembadwater verwijderd. Zichtbare vertroebelingen, daarvoor is de grootte tussen de 0,2 en 0,3 Micron. Maar wij, Wazutec filtreren op zeg 0,05 micron zodra we een extra laag opbouwen op de filtratie membranen.

Je zou bijna zeggen die Silicium Carbid membranen zijn gebouwd voor Zwembad toepassingen. De stenen membranen behouden een zeer hoge capaciteit. De drukken om te zorgen dat het zwembadwater gefiltreerd wordt, door het membraanfilter heen, zijn heel laag.  Daardoor is de hoeveelheid elektrische stroom bedroevend laag.  Tussen de 7 en 25 Watt /m3.  Das in geld ca 2 Eurocent/m3.

Lage drukken om te filtreren, houd ook in dat je met gemak het filter weer schoon krijgen.  Dat wil zeggen met weinig water het membraan filter (BASIC®MEM) terugspoelen.  Het filtratie oppervlak is niet gelijk aan de horizontale doorsnede van het zandfilter maar is als het ware gestapeld. Je stapelt je filtratie oppervlakken naast elkaar en op mekaar.  200 m3/h filtreren wordt gedaan in een rechthoekige tank van 2,25 x 2,25 m2 en niet met een zandfilter op minimaal 4,20 m doorsnede.

In het zwembad in Randers in Denemarken, een nieuwrecreatie onderdeel van de stad, zijn 6 jaar geleden silicium carbid membranen ingezet, in plaats van de gebruikelijk Zandfilters. De Olympisch wedstrijd baden en verschillende hot wirl pools met 6 afzonderlijke membraansystemen.  Deze membranen zijn nog de ronde dead end membranen. De verbeterde versie zijn de vlakke membranen met veel minder energie verbruik.  In het zwembad filtreert men op 1 micron met een belasting van 5.000 ltr/m2/h. Zou men gewoon met zandfilters wezen blijven filtreren dan zou met zeker 100 m3/terug spoeling warm water verliezen. Nu met deze Silicium carbid membranen reduceert met de hoeveelheid tot 10 m3/week. Grofweg een besparing van € 30.000,- per jaar elk jaar weer.  Het de besparing aan warmte meegerekend.

Des te meer we elke circulatie ronde terughouden aan menselijk- en ander vuil des te minder “chloor’ we gebruiken, zoveel minder chloorgeur we produceren.  Dit scheelt een factor 2,5. De filters zijn geheel automatisch uitgevoerd en op afstand bedienbaar. De membranen hebben een technische levensduur van 25 jaar. Dus past goed voor een Zwembad.